www.etelanews.com

 

۴
۱
نسخه چاپی

قیمت لاستیک، لیست قیمت انواع لاستیک در بازار ایران

قیمت لاستیک، لیست قیمت انواع لاستیک در بازار ایران
به گزارش اطلاع نیوز

لاستیک خودرو در همیشه از اهمیت بالایی در صنعت خودرو سازی و ترابری کشور دارد، قیمت لاستیک با توجه به آیتم های زیادی در کشور مشخص می شود اما با توجه به نوسانات قیمت ارز و میزان واردات این محصول از خارج از کشور قیمت لاستیک تاثیر فراوانی از قیمت ارز در بازار می گیرد و مستقیما با قیمت ارز قیمت لاستیک مشخص می شود.

قیمت لاستیک امروز 25 اردیبهشت 99

قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند.

کویر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک کویر تایر گل KB12 165.65.13 540,000
  لاستیک کویر تایر گل KB2000 175.60.13 600,000
  لاستیک کویر تایر گل KB22 185.65.14 600,000
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.14 900,000
  لاستیک کویر تایر گل KB27 185.65.15 710,000
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.15 950,000

یزدتایر

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  یزدتایر گل ونوس 165.65.13 630,000
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.14 740,000
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.14 1,130,000
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.15 790,000
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.15 1,200,000

بارز

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک بارز گل P648 165.65.13 580,000
  لاستیک بارز گل P601 175.60.13 630,000
  لاستیک بارز گل P640 185.65.14 610,000
  لاستیک بارز گل P624 205.60.14 1,000,000
  لاستیک بارز گل P640 185.65.15 630,000
  لاستیک بارز گل P648 195.65.15 540,000
  لاستیک بارز گل P624 205.60.15 1,100,000
  لاستیک بارز گل P624 205.50.16 950,000
  لاستیک بارز گل S630 215.65.16 1,250,000
  لاستیک بارز گل S630 225.70.16 1,350,000
  لاستیک بارز گل S677 225.65.17 1,400,000
  لاستیک بارز گل S673 235.65.17 1,400,000

رودستون

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک رودستون گل CP672 175.60.13 1,000,000
  لاستیک رودستون گل N Blue HD Plus 185.60.13 1,090,000
  لاستیک رودستون گل CP661 185.70.13 1,370,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.60.14 1,650,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 185.65.14 1,450,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 195.60.14 1,550,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.65.14 1,670,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.60.15 1,550,000
  لاستیک رودستون گل CP672 185.65.15 1,900,000
  لاستیک رودستون گل CP672 205.55.16 2,100,000
  لاستیک رودستون گل CP672 215.55.16 2,800,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 215.45.17 2,100,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 215.55.17 2,800,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 225.45.17 3,000,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 245.50.18 3,450,000
  لاستیک رودستون گل CP672 225.50.18 3,450,000
  لاستیک رودستون گل ROADIAN HTX RH5 245.60.18 3,300,000

کومهو

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک کومهو گل SENSE KR26 165.65.13 800,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta SPT KU31 185.65.14 1,500,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 205.60.14 1,900,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.60.14 1,900,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 195.60.14 1,700,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.65.14 1,500,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.60.15 2,000,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 195.60.15 1,700,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.50.15 1,800,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.55.16 2,100,000
  لاستیک کومهو گل Eco Solus KL21 215.65.16 2,300,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 195.50.16 2,100,000
  لاستیک کومهو گل Ecowing ES01 KH27 225.70.16 2,600,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 235.60.16 2,700,000
  لاستیک کومهو گل ECSTA HS51 225.55.16 3,300,000
  لاستیک کومهو گل Crugen HP71 235.70.16 3,400,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.45.16 2,600,000
  لاستیک کومهو گل Ecowing Es01 kh27 215.60.16 2,400,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 205.65.16 2,200,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 265.70.16 3,500,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 215.45.17 2,500,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.60.17 2,600,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.65.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.50.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Crugen HP71 235.60.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 215.60.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 225.45.17 2,700,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 215.55.17 2,400,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.55.17 2,750,000
  لاستیک کومهو گل ECSTA HS51 225.50.17 2,700,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 235.65.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Ecowing Es01 kh27 235.55.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 235.60.18 2,700,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.55.18 2,800,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.45.18 2,650,000
  لاستیک کومهو گل Road Venture APT KL51 235.55.18 2,900,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta XC KU26 235.45.18 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 245.60.18 3,100,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta LE Sport KU39 245.45.18 3,000,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 235.50.18 2,800,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN PREMIUM KL33 255.60.18 3,300,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 225.60.18 3,300,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN PREMIUM KL33 235.55.19 3,100,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta LE Sport KU39 275.35.19 3,700,000
  لاستیک کومهو گل ECSTA PS91 275.40.19 3,800,000

هانکوک

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک هانکوک گل Smart Plus H429 175.70.13 1,500,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 185.60.13 1,600,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 205.60.14 2,000,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 235.60.16 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus ME01 K114 205.55.16 2,300,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 195.50.16 2,700,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 245.70.16 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 225.70.16 3,900,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 235.70.16 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus ME01 K114 225.50.17 3,000,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 215.45.17 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 215.55.17 3,000,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 225.65.17 2,900,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 225.45.17 2,900,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO H426 235.55.18 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO H426 225.55.18 3,100,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP RA23 245.60.18 3,400,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 225.45.18 3,150,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 245.40.18 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 235.60.18 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo K110 225.50.18 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 245.45.18 3,400,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 235.55.19 4,000,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 245.40.19 3,700,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 275.35.19 3,700,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 275.40.19 3,600,000

مارشال

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک مارشال گل CRUGEN KL21 235.60.18 3,100,000
  لاستیک مارشال گل Matrac STX KL12 285.60.17 3,300,000
  لاستیک مارشال گل Matrac MU12 225.45.18 3,300,000
  لاستیک مارشال گل CRUGEN KL21 225.65.17 2,600,000

یوکوهاما

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک یوکوهاما گل DB E70B 215.60.16 2,500,000
  لاستیک یوکوهاما گل GEOLANDAR H/T G039 265.70.16 3,700,000
  لاستیک یوکوهاما گل DB E70B 215.55.17 2,700,000
  لاستیک یوکوهاما گل G94B 285.65.17 4,100,000

سومیتومو

مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک سومیتومو گل HTR 200 205.60.14 1,650,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 185.65.15 1,450,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 195.60.15 1,650,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 200 195.50.15 1,700,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 205.60.15 1,750,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 205.65.15 1,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 215.60.15 2,200,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 205.55.16 2,100,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 215.60.16 2,450,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 205.50.16 2,300,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 215.55.16 2,500,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.45.17 2,700,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.17 3,500,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 265.35.18 3,500,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 255.35.18 3,700,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.35.18 4,200,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.40.18 3,100,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.45.18 3,200,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 245.45.18 3,300,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.19 4,000,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 255.35.19 4,000,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.35.19 3,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.40.19 4,400,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.20 4,600,000

منبع: ایران جیب

با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور قیمت تمام محصولات و خدمات داخلی و خارجی افزایش پیدا کرد و این موضوع باعث شد در مقاطعی از سال حتی کمبود کالا های وارداتی داشته باشیم، یکی از این محصولات لاستیک خودرو بود که مشکلات زیادی را در پی نایاب شدنش در بازار ایجاد کرد و باعث اعتصاب های زیادی در سراسر کشور از سوی کامیون داران شد.

اما در ادامه دولت با تدابیری که اندیشید توانست این مشکل را در کشور تا حدودی حل کند اما هنوز با توجه به قیمت بالای این محصول رانندگان در سطوح مختلف ناراضی هستند و خواهان ارزان شدن این محصول استراتژیک هستند.

در ادامه مقاله به مرور اتفاقات سال 97 در خصوص لاستیک و کمبود های ان در بازار می پردازیم.

 

بخوانید: تشخیص قدیمی بودن لاستیک و خرید لاستیک دولتی و مراکز فروش لاستیک دولتی در تهران

همچنین بخوانید: آموزش تعویض اصولی لاستیک پنچر شده و تاریخچه چرخ

افزایش دو برابری قیمت لاستیک در شهریور ماه 1397

رئیس اتحادیه فروشندگان  لاستیک در ایران اعلام کرد که با توجه به کمبود لاستیک سبک و سنگین در کشور با رشد 100% قیمت لاستیک در بازار مواجه هستیم و ایشان فرمودند که دولت باید هر چه سریع تر برای تهیه لاستیک برای خودرو های سبک و سنگین ارز دولتی تخصیص بدهد تا بتوانیم بازار را آرام کنیم و عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی برسد.

در رابطه با بحث لاستیک حتی معاون وقت وزیر راه نیز به اهمیت تامین لاستیک های سبک و سنگین توسط دولت با ارز دولتی را رسما اعلام کرد و گفت با توجه به شرایط باید هر چه سریع تر این موضوع از سوی دولت انجام بپذیرد.

البته رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک با اعلام چند امار به وخامت موضوع اذعان داشت و اعلام کرد اگر نتوانیم واردات لاستیک های سنگین را داشته باشیم مشکلات عدیده دیگری رقم خواهد خورد، وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور فقط می تواند نهایتا 305 نیاز داخل را تولید کند گفت ما باید مازاد این نیاز را از خارج وارد کنیم و برای این موضوع نیازمند سرمایه گذاری هستیم که می بایست هر چه زودتر تمام مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه در بحث حمل و نقل جاده ای نیز ما به شدت به لاستیک های استاندارد نیاز داریم اعلام کرد اگرنتوانیم این مشکلات را حل کنیم در قسمت حمل و نقل جاده ای نیز ممکن است با اتفاقات وحشتناکی روبه رو شویم.

مقاله بعدی مربوط سایت اقتصاد نیوز در مهر ماه 1397 است که گزیده ای از آن را با هم در ادامه خواهیم خواهند.

اقتصاد نیوز نوشت با توجه به افزایش پلکانی قیمت لاستیک که در خرداد ماه بصورت رسمی اعلام شد اما شاهد افزایش بی سابقه قیمت انواع لاستیک در بازار هستیم، در مهر ماه امسال قیمت لاستیک خودرو های سنگین نزدیک به 3 برابر شده است و قیمت لاستیک های سبک بین 50 تا 60 % افزایش داشته است.

مصطفی تنها - سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در مورد افزایش چندبرابری قیمت انواع تایر از جمله تایر خودروهای سنگین در بازار، بیان کرد: از سال 1393 تا پایان سال 1396 در بخش لاستیک هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و از ابتدای امسال مقرر شد بصورت پلکانی تا 9 % افزایش قیمت را داشته باشیم.

ایشان در ادامه اضافه کردند که تولید کنندگان لاستیک اگر بالاتر از قیمت مصوب محصولات خود را بفروش برسانند قطعا مرتکب جرم شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

البته باید اضافه کنیم این برخورد که آقای مصطفی تنها به آن اشاره کرد هیچ وقت اتفاق نیفتاد و در کمال آرامش کارخانه ها قیمت های خود را بالاتر از مصوبات انجمن تعیین کردند و در بازار به راحتی بدون هیچ گونه نظارتی فروختند.

به نظر ما ( اطلاع نیوز ) تا امروز هیچ اتفاق مثبتی در بحث لاستیک نیفتاده است و فقط در چندین نوبت دولت تعداد قابل توجهی لاستیک وارد کرد و در بین رانندگان خودرو های سنگین با قیمت دولتی پخش کرد، اما این راه کارها درمان مقطعی مشکل لاستیک در کشور بود و خیلی زود دوباره نبود لاستیک به تعداد کافی در

بازار لمس شد و نارضایتی عمومی رانندگان در حمل و نقل جاده ای را در بر داشت.

اما واقعا دلیل این همه مشکلات در مورد لاستیک مربوط به چه چیزی است؟

لاستیک هم با توجه به مواد اولیه و نیاز کشور به واردات برای تنظیم عرضه و تقاضا کاملا متکی به قیمت ارز هاست و با توجه به اینکه قیمت ارز از اواخر سال 96 با یک شیب ملایم شروع به افزایش کرد و در سال 97 هم ادامه داشت و به یک رکورد تاریخی از بابت افزایش قیمت در این حوزه در داخل کشور ثبت شد. قیمت دلار

بطور مثال از حدود 3750 تومان به حدود 20 هزار تومان هم رسید و کشور را در همه امور اقتصادی وارد چالش های جدی کرد.

اگر بخواهیم خیلی سریع به این اتفاقات بپردازیم باید بگوییم که دلار به واسطه عوامل زیادی در کشور به یکباره به 4 برابر قیمت خود رسید و این این افزایش قیمت تقریبا بروی هر محصول تولیدی داخل و وارداتی تاثیر گذاشت، این افزایش قیمت باعث شضد دیگر محصولات وارداتی با قیمت دلار جدید خریداری شود و در بازار

به چندین برابر قیمت به فروش برسد البته واقعا تنها کسانی که در این بین به نوعی زیر این فشار اقتصادی نابود شدند فقط و فقط مردم بودند و این فشار تا همین امروز هم ادامه داشته است.

مردم که چاره ای جز تهیه محصولات با چندین برابر قیمت نداشتند و وارد کنندگان هم مجبور به واردات بودند تا نیاز کشور را در حوزه های مختلف جبران کنند این قسمت خیلی جای گله ندارد اما واقعا وقتی متوجه می شویم که محصولات 100% ایرانی نیز با سود جویی و فرصت طلبی هر چه بیشتر سوار بر موج گرانی ها شدند و قیمت محصولات خود را افزایش دادند چه باید کرد؟!؟

کشور تقریبا از لحاظ اقتصادی تا تاریخ 10 مهر ماه سال جاری در یک هرج و مرج وحشتناک گرفتار بود و قیمت ها لحظه ای در حال افزایش بود و متاسفانه دولت هم توان مقابله با این هجم از گرانی ها را نداشت، اما بلاخره در تاریخ 10 مهر ماه دولت به کمک قوه قضاییه عزم خود را جزم کردند تا یکبار برای همیشه تکلیف قیمت ارز در کشور را روشن کنند.

از تاریخ 10 مهر قوه قضاییه رسما اعلام کرد که هیچ رسانه ای در کشور حق اعلام نرخ لحظه ای دلار و سایر ارز ها را ندارد و به نوعی با گرفتن نبض کار از دست دلالان قصد آرام کردن فضای کشور را داشت، ناگفته نماند اگر قوه قضاییه و دولت این کار را انجام نمی دادند امروز قیمت دلار چه رقمی بود و وضعیت چقدر از این بدتر می توانست باشد. در هر حال روز های تلاطم قیمت ارز تمام شد و بایستی حالا دولت تمام تلاش خود برای ساختن ویرانی های اقتصادی امسال را انجام دهد تا مردم در فشار بیش از این قرار نگیرند.

در پایان به معرفی چند برند معتبر لاستیک در دنیا می پردازیم.

لاستیک هانکوک 
این کمپانی لاستیک سازی که هسته اولیه آن در کره جنوبی قرار گرفته همواره به دنبال توسعه فعالیت های خود در سرتاسر دنیاست. این شرکت طبق گفته خود یک جهش در صنعت تایرسازی را ارائه میدهد که همه مشتریان خود را در هنگام رانندگی راضی نگاه دارد. به عنوان 70 امین سالگرد تاسیس شرکت در سال 2011 هانکوک اقدام به ساخت کارخانه های تولیدی خود در چونگ کینگ چین و بکاسی اندونزی کرده تا تولید خود را افزایش دهد. علاوه بر این هانکوک به عنوان تامین کننده اصلی مسابقات اتومبیلرانی آلمان "DTM" شناخته شده است. این مسابقات یکی از سه مسابقه بزرگ و درسطح جهانی در دنیاست.

لاستیک کومهو
شکرت کومهو در سال 1960 با تولید اولین تایر وارد این بازار شد. این شرکت برای کارکنان خود محیط کاری نشاط آوری را فراهم کرده است. این موضوع یکی از دلایلی است که کارمندان این شرکت با هدف بهتر شدن تولیدات فعالیت میکنند. جذب اعتماد مشتریان و شرکای تجاری قدرتمند از دیگر اهدافی است که این کمپانی بدنبال آن است. این کمپانی در سال 1965 در تایلند پایه گذاری شد. کومهو اکنون جزو 10 تایر برتر دنیاست.

لاستیک میشلن
در سال 1889 دو برادر به نام های "André and Edouard Michelin" راهی سخت را پیش گرفتند که منجر به ابداع و توسعه لاستیک های میشلن شد. کمپانی میشلن در 11 می سال 1905 به شکل رسمی پایه گذاری شد از آن زمان 100 سال میگذرد، مسیری پر پیچ و خم طی شده تا لاستیک های میشلن تکامل پیدا کنند و امروزه این کمپانی جزو برترین تولید کنندگان انواع لاستیک در دنیا باشد.

لاستیک یزد تایر
یزد تایر در سال 1365 در یزد پایه گزاری شد. مجتمع صنایع لاستیک یزد ماموریت خود را طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش انواع تایر سواری، وانتی رادیال، بایاس، و تایر و تیوب موتورسیکلت در صنعت حمل و نقل شهری و جاده ای، جهت استفاده مشتریان داخلی و خارجی با استفاده از تکنولوژی فردشتاین هلند قرار داده است و در این راه از خلاقیت و دانش فنی موجود با رویکرد مشتری مداری بهره میگیرد.

لاستیک فالکن
لاستیک فالکن زیر شاخه کمپانی لاستیک سومیتومو است که در شمال آمریکا و در کالیفرنیا قرار گرفته است. 5 مرکز پخش در آمریکا قرار گرفته و دفتر مرکزی هم در اینحاست. این کمپانی در سال 1983 در ژاپن پایه گذاری شد و دو سال بعد به بازار آمریکا راه پیدا کرد. امروزه بعد از گذشت 35 سال تبدیل شده به یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده انواع لاستیک. موفقیت اولیه این کمپانی در زمینه لاستیک های موتور سیکلتی بود و بعدا به اتومبیل ها هم تعمیم داده شد.

لاستیک نکسن
شرکت نکسن از سال 1942 فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در ابتدا با نام هیونگ ای کار خود را آغاز نمود. این شرکت مفتخر است که در طول 71 سال به صنعت تولید لاستیک واسیل حمل و نقل کمک کرده است. در سال 1985 این شرکت فعالیت رسمی خود را در یانگسن کره با هدف تولید لاستیک رادیال آغاز نمود. 6 سال بعد این شرکت به دو شرکت دیگر به نام های Rubber و OHTSU در ژاپن پیوست. این شرکت در سال 2000 نام خود را به نکسن تغییر داد.

لاستیک بارز
شرکت بارز ابتدا با هدف تولید لاستیک ، تیوب و نوار خودروهای معمولی، باری و کشاورزی در حومه شهر کرمان و در دهه 80 میلادی تاسیس شد. این کشور ضمن توانمند سازی مردم بومی استان کرمان تولیدات مناسبی به جهت تامین مصارف خودروسازهای کشور را صورت داده است. این گروه توانسته است انواع تایرهای رادیال سواری، رادیال باری، رادیال تجاری، SUV، راه سازی و کشاورزی را طراحی و تولید نموده و با موفقیت به بازار مصرف معرفی نماید. 

لاستیک کویر تایر
شکرت کویر تایر افتخار میکند که همواره پویایی و نوآوری را همواره محور اصلی سیاست های استراتژیک خویش قرار داده است. این شرکت در سال 1366 و با سرمایه اولیه یک میلیون ریال تاسیس شد. کارخانه در زمینی به مساحت 12 هکتار در شهرستان بیرجند و در نیمه دوم دهه 1370 تاسیس شد. شرکت کویرتایر بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد از تایر تولیدی کشور (به لحاظ وزنی) و بیش از ۲۲ درصد از تایر تولیدی کشور (به لحاظ تعدادی) در این کارخانه تولید می‌گردد.+ 4
مخالفم - 7
نظرات : 1
منتشر نشده : 1

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.