www.etelanews.com

 

۱
۱
نسخه چاپی

قیمت آهن | قیمت روز آهن و میلگرد

قیمت آهن | قیمت روز آهن و میلگرد
در اقتصاد ایران یکی از اساسی ترین محصولات صنعت فولاد و آهن است و قیمت این محصول در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش اطلاع نیوز

قیمت آهن در بازار همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده است به همین منظور در این صفحه می توانید از بروزترین قیمت آهن و میلگرد مطلع شوید.

قیمت آهن و میلگرد امروز 08 اسفند 98

قیمت تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی، صفحه ستون، نبشی، ورق سیاه، تسمه، مفتول، خاموت و ورق گالنوانیزه:

تیر آهن 

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه     وزن قیمت ( تومان )    
  هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 810,000
  هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 1,240,000
  هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,360,000
  هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,840,000
  هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 2,070,000
  هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 2,150,000
  هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 2,470,000
  هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,950,000
  هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,970,000

میلگرد

نوع و سایز     تولید کننده     شاخه  وزن قیمت ( تومان )    
  هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 6,850
  هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 6,500
  هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 6,250
  هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 6,250
  هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 6,950
  هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 6,950
  هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 6,950
  هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 6,950
  هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 6,950
  هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 6,950
  هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 6,950
  هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 7,050

پروفیل

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 10,500
  هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 10,600
  هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 10,600
  هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 10,600
  هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 10,550
  هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 10,550
  هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 10,550
  هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 10,500
  هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 10,500
  هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 10,500
  هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 10,500
  هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 10,500
  هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 10,500
  هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 10,500

ناودانی

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی 6.5   6 متری 42 7,400
  هر کیلو ناودانی 8   6 متری 42 7,400
  هر کیلو ناودانی 10   6 متری 52 7,400
  هر کیلو ناودانی 12   6 متری 64 7,400
  هر کیلو ناودانی 14   12 متری 155 7,900
  هر کیلو ناودانی 16   12 متری 170 7,900
  هر کیلو ناودانی 18   12 متری 215 --
  هر کیلو ناودانی 20   12 متری 230 --

صفحه ستون

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 11,600
  هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 11,600
  هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 11,600
  هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 11,600
  هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 11,600
  هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 11,600

نبشی

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 7,400
  هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 7,400
  هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 7,400
  هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 7,400
  هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 7,400
  هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 7,400
  هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 7,400

ورق سیاه

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 11,600
  هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 11,550
  هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 11,550

تسمه

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 6,850
  هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 6,850
  هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 6,850
  هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 6,850
  هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 6,850

مفتول

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو حرارتی   - - 8,000
  هر کیلو زیگزاگ   - - 8,100
  هر کیلو سیم فابریک 1.5   - - 9,350
  هر کیلو سیم فابریک 2.5   - - 9,350
  هر کیلو سیم تسمه 1.5   - - 8,900
  هر کیلو سیم تسمه 2.5   - - 8,900

خاموت

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو خاموت 8 - - - 7,650
  هر کیلو خاموت 10 - - - 7,150
  هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 7,700
  هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 7,200
  هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 7,750
  هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 7,250

ورق گالوانیزه

نوع و سایز        تولید کننده        شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 15,500
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 14,000
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,900
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,800
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600
  هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 13,600

منبع: ایران جیب

نوسانات بازار ارز 

سال 1397 در اقتصاد ایران یک سال تکرار نشدنی است به دلیل نوسانات وحشتناکی که در ابتدا بر بازار ارز حاکم شد و سپس تمام کالا های وارداتی و تولیدی را تحت تاثیر خود قرار داد. در سال 1397 اقتصاد ایران به شدت دچار التهاب شد و قیمت دلار از حدود 4 هزار تومان به مرز 20 هزار تومان هم رسید. از بهار سال 97 قیمت تمام ارز های خارجی با شیب تندی در بازار در حال افزایش قیمت بودند و این افزایش قیمت ها هم هر روز بر یک محصول و یک کالا تاثیر گذار بود تا جایی که شاید هیچ کس فکر هم نمی کرد زمستان سال 97 شاهد این حجم از گرانی در بازار ایران باشیم و تورم زمستان سال 97 نسبت به زمستان سال 96 بین 100 تا 300 % افزایش را تجربه کند.

قیمت ارز شاید در نگاه اول نباید بروی خیلی از کالا ها تاثیری بگذارد اما امسال ما متوجه شدیم که قیمت دلار به همه چیز کار دارد از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می شود تا لبنیات که آن هم در کشور تولید می شود، بر همین اساس می توان اعتراف کرد که اقتصاد ایران تا به امروز کاملا متکی به دلار بوده است. اما در سیاست های جدید دولت قرار شده است بحث قیمت دلار در بازار ایران به کل اصلاح شود و دیگر نوسانات دلار نتواند تا این اندازه بر اقتصاد خرد کشور تاثیر بگذارد. 

افزایش قیمت آهن به بهانه افزایش قیمت دلار

در اواخر مرداد ماه سال 97 بود که معاون امور معادن وزیر صنعت با انتقاد از برخی مباحث در خصوص ارزان بودن قیمت فولاد در بورس کالا گفت: با ثابت ماندن قیمت آب و برق در کارخانجات افزایش قیمت فولاد به بهانه گران شدن دلار منطقی نیست.

اگر بخواهیم در رابطه با این موضوع به زبان ساده توضیح بدهیم باید بگوییم که مثل سایر محصولات دلالان آفت بازار آهن هستند، دلالانی به واسطه خرید های بیش از اندازه ی خود برای اهداف سودجویانه باعث بر هم خوردن عرضه و تقاضا می شوند و همین موضوع باعث اخلال در نظام قیمتی آهن می شود. دلالان مثل همیشه آفت بازارهای مختلف هستند و امسال هم در مرداد ماه باعث افزایش قیمت آهن و فولاد در بازار شدند.

البته به گفته مسئولان بورس کالا اگر هرکسی جواز ساخت معتبر یا نیاز به فولاد و آهن داشته باشد و این نیاز برای عوامل بورس محرز شود بدون هیچ مشکلی با قیمت مصوب می تواند آهن و فولاد مورد نیاز خود را دریافت و هیچ نیازی به بازار آزاد نیست، اما در بسیاری از مواقع این نیاز از سوی بورس کالا تایید نمی شود و هجمه ی خرید به سمت بازار آزاد می رود و همین امر باعث جولان هر چه بیشتر دلالان و سودجویان می شود. 

کاهش 30 درصدی قیمت فولاد در بازار 

در اواخر آذر ماه سال 97 نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از کاهش ۳۰ درصدی قیمت فولاد خبر داد و علت آن‌ را افزایش عرضه فولاد و محصولات آن در اثر کاهش صادرات عنوان کرد.

در دو ماه گذشته قیمت فولاد و اهن با شیب ملایمی در بازار در حال کاهش یا اگر بخواهیم ساده تر بگوییم ثابت مانده بود زیرا یک افزایش قیمتی را در ماه های ابتدایی در صنعت فولاد تجربه کرده بودیم و از همین رو این کاهش قیمت جبران افزایش گذشته بوده و ثبات در این بازار بطور تقریبی حاکم بوده است. اما از 3 هفته پیش کاهش قیمت فولاد در بازار با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد و تقریبا امروز با کاهش 30 % همراه است. شاید این کاهش قیمت برای سیاست گذاران اتفاق خوبی تلقی شود اما در بلند مدت به بدنه صنعت فولاد کشور آسیب های جبران ناپذیری خواهد زد.

اگر بصورت خلاصه بخواهیم پروسه کاهش قیمت فولاد را در سه هفته گذشته بررسی کنیم به یک نکته بسیار مهم می بایست اشاره کرد و آن هم این است، از حدود دو ماه پیش تا به امروز به دلایل گوناگون از جمله بحث تحریم ها صادرات فولاد ایران با یک شیب ملایم در حال کاهش است و این کاهش صادرات تبعات زیادی در پی خواهد از جمله کاهش قیمت فولاد در بازار داخلی، شاید در نگاه اول این اتفاق خوبی به نظر برسد اما واقعیت این است که امروز تولید سالانه فولاد در کشور بیش از 25 میلیون تن است و نیاز داخلی هم در حدود 12 میلیون تن می باشد حالا شما در نظر بگیرید در حدود 13 میلیون تن مازاد در بازار وجود دارد این مازاد اگر در داخل توزیع شود باعث کاهش قیمت می شود که همین موضوع لطمه هایی به بدنه اصلی صنعت فولاد می زند که می تواند در بلند مدت باعث صدمات جبران ناپذیری شود.

در صورت بر طرف نشدن مشکلات صادرات در صنعت فولاد تولید کنند گان مجبور به کاهش تولید می شوند، مهم ترین علتی که نباید کاهش تولید اتفاق بیفتد بیکاری هزارن کارگر مشغول در این صنعت است قطعا کاهش تولید فولاد عوارض دیگری هم دارد که فعالان و کارشناسان موضوع از هر کسی بیشتر به آن اشراف دارند.
ایران می تواند یکی از قطب های تولید کننده فولاد در جهان باشد

جمهوری اسلامی ایران همیشه ثابت کرده است که اگر عزم لازم برای موضوعی را داشته باشد می تواند در جهان حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد یکی از این موارد تولید در زمینه فولاد است. ایران امروز در صنعت تولید فولاد یکی از قطب های بزرگ در دنیاست و این امر به واسطه ی سرمایه گذاری های خوبی است که در یک دهه ی گذشته در صنعت فولاد صورت گرفته است. البته نباید فراموش شود که صنعت فولاد می تواند یکی از راه های متکی بودن به صنعت نفت در کشور را حل کند و این موضوع قابلیت ارز آوری فراوانی برای کشور دارد که می بایست به انها توجه کافی داشت.

در صورت عدم مراقبت از این صنعت در کشور بدون شک صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد خورد پس مسئولان دولتی و مدیران کلان تولیدی باید تمام تلاش خود را انجام دهند تا این صنعت ارز آور هر چه بهتر مسیرش را برای بهبود اقتصاد ایران اسلامی طی کند.

بر هم خوردن عرضه و تقاضای آهن در بازار 

در آخرین روز های آذر ماه سال 1397 قیمت هر کیلو تیرآهن در بازار به حدود 3100 تومان رسیده است که نسبت به هفته قبل از آن حدودا 1000 تومان کاهش داشته است، رییس اتحادیه فروشندگان آهن در این رابطه اذعان داشته است که این پایین آمدن قیمت آهن و قیمت میلگرد به دو دلیل است 1-پایین آمدن میزان ساخت و ساز در کشور 2- عرضه بیش از نیاز آهن در بازار ، البته موضوع اول به عوامل بی شماری بستگی دارد که باید آن را در موقعی مناسب مورد بررسی قرار داد اما موضوع دوم یک دلیل مهم دارد آن هم کاهش فوق العاده صادرات فولاد در یکی دوماه گذشته است که این موضوع هم علل زیادی می تواند داشته باشد که مهمترین علت آن موارد سیاسی و تحریم های جدید که نسبت به کشورمان اعمال شده است.

پس باید نتیجه بگیریم که نه افزایش قیمت آهن در اوایل امسال به بهانه افزایش قیمت دلار درست بود و نه کاهش قیمت آهن که این روز ها در حال اتفاق افتادن است و درمان این موضوع هم قطعا نیاز به تحقیق و تلاش فعالان این عرصه دارد تا خدای ناکرده صنعت فولاد کشور از بابت این موضوعات لطمه نخورد.

انواع آهن آلات

آهن آلات موجود در بازار کشور شامل، تیر آهن، میل گرد، نبشی، قوطی، ناودانی، صفحه ستون، ورق سیاه، تسمه، مفتول، خاموت، ورق گالوانیزه میباشد. این اقلام در ساختمان سازی، پل سازی و ... مورد استفاده قرار میگیرند.

تیر آهن

تیر آهن در ساختمان سازی، پل سازی، ساخت سوله و ... کاربرد دارد. تیر آهن معمول ترین پروفیل ساختمانی است که بعضا در پروژه های صنعتی نیر کاربرد دارد. کارخانه های سازنده تیر آهن از دو استاندارد "IPE و INP"  پیروی میکنند. محصولات اروپایی و ایرانی بیشتر از استاندارد IPE پیروی میکنند. این تیر آهن در ساختمان سازی کشورمان بسیار پرطرفدار است.

کشورهای چین و روسیه از استاندارد INP پیروی میکنند، تفاوت آن با تیر آهن استاندارد IPE در ضخامت بال هاست. هر دو این استاندارد ها در بازار کشور ما به شکل تولیدی و وارداتی موجود میباشند.

میلگرد

کاربرد اصلی این پروفیل در ساختمان های بتونی است که برای بتن ریزی و آرماتور بندی مورد استفاده قرار میگیرد. این پروفیل با سطح مقطع دایره بوده و اغلب عاج دار است. طول میلگرد نیز مانند تیر آهن 12 متر میباشد. میلگرد علاوه بر ساختمان سازی در انواع شبکه بندی ها و فرفورژه کاری ها کاربد داشته اما بیشترین کاربرد آن در صنعت راه و ساختمان برای جبران مقاومت کششی بتن میباشد. شایعترین نوع میلگرد، فولاد کربنی است که اغلب شامل میله های گرم نورد با اشکال مختلف است.

ناودانی 

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز میباشد که در دو نوع مشبک و ساده عرضه میشود. ناودانی مشبک از ورق گرم گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم تولید میگردد. ناودانی در ساخت قفسه های محکم فولادی، نصب سنگ به صورت خشک و سازه های فولادی سبک کاربرد دارد. ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید میشود و میتواند در صورت نیاز به گرم و سر گالوانیزه شود، این محصول بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر کاربرد دارد.

صفحه ستون

صفحه ستون محل اتصال ستون های اسکلت به بتن است. این صفحه وظیفه حیاتی در ساختمان دارد، بار ساختمان از طریق این صفحه به پی منتقل میشود پس باید به شکل دقیق نصب شود و مقاومت بالایی داشته باشد. این صفحه دو وظیفه اصلی دارد، وظیفه اول آن افزایش سطح تماس ستون و پی ساختمان میباشد و وظیفه دوم توزیع نیروهای ستون در حد قابل تحمل برای پی میباشد.

نبشی

نبشی پروفیلی است که ضلع عمود بر هم دارد که از آن در انواع سازه ها استفاده میشود. نبشی یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و تکی مورد استفاده قرار میگیرد. انواع نبشی دو نوع نبشی پرسی و نبشی فابریک را شامل میشود. نبشی پرسی از یک ورق با طول 6 متر که از وسط عرض خم شده ساخته میشود که نشان میدهد ماهیت اولیه این نوع نبشی ورق فولادی است. نبشی فابریک از همان ابتدای فرایند به شکل نبشی از خط تولید کارخانه خارج میشود.

ورق سیاه

ورق سیاه در انواع صنایع کاربرد دارد و از دو نوع فولاد کم کربن 36A و 1011A ساخته میشود. فولاد 36A به راحتی جوشکاری میشود و فرایند عملیات حرارتی آن را تقویت میکند. نوع 1011A با استحکام بالا فولادی با شکل پذیری فوق العاده است که معمولا برای ساخت ظروف کاربرد دارد. 

ورق هایی که در ساختمان سازی استفاده میشوند از نوع تجاری ST33 و ST52 میباشد. نرمی و سختی این ورق ها با توجه به نوع آلیاژ به کار رفته متفاوت خواهد بود. هرچه درصد کربن بیشتر باشد، ورق سخت تر است.

تسمه

تسمه فولادی در بیشتر صنایع کاربرد دارد، از جمله آن میتوان به سازه ساختمان ها، تیرچه های فلزی در صنعت و کارخانه ها، تیرچه های فلزی خود ایستا (کرومیت، گریتینگ، گاردریل و تولید مقاطع باز فولادی به روش پرس برک و ...) اشاره کرد.

مفتول

مفتول در بستن آرماتور کاربرد دارد، بستن میلگرد از جابجایی آنها در هنگام بتن ریزی جلوگیری میکند. در اصطلاح اجرایی به عمل بستن دو میلگرد توسط سیم مفتول عمل "گره زدن" میگویند. لازم به ذکر است که قطر این مفتول 1.5 میلیمتر میباشد. 

در زدن گره انواع ساده، صلیبی، پشت گردنی و اصطحکاکی وجود دارد، البته امروزه برای بستن گره های مفتولی دستگاههایی وجود دارد که بصورت خودکار این عمل را انجام میدهد.

خاموت

خاموت اسکلت را در مقابل زلزله مستحکم میکند. در بحث مقاوم سازی ساختمان از 2 المان آرماتور و خاموت برای غلبه بر نیروهای وارد بر ساختمان استفاده میشود که هر دو از جنس میلگرد هستند. تاریخچه‌ی ایجاد خاموت به زلزله ۱۹۷۱ در ژاپن برمی‌گردد؛ در آن حادثه نبود المان‌‎های مقاوم‌سازی در سازه‌ها منجر به فروریختن بسیاری از ساختمان‌ها و ایجاد خسارت‌هایی گسترده‌ شد. این اتفاق در کنار مجموعه‌ای از حوادث  مشابه باعث شد مهندسان به دنبال راهی برای مقاوم‌تر کردن سازه‌های بتنی باشند که خاموت (Stirrup) نتیجه پژوهش‌های آنان بود.

ورق گالوانیزه

این ورق ها در صنعت به ورق های آهنی گفته میشوند که با یک روکش مانند روی پوشیده شده باشند. آهن به دلیل اکسید شدن در مقابل هوا اکسید میشود برای همین با روکش پوشیده میشود.
این ورق در مواردی چون پانلها و تابلوهای برق، سینی کابل، برخی از قطعات لوازم خانگی و  تجهیزات آشپزخانه، مخازن، مجراهای هوا و دودکش ، ناودان ها و لوله ها، بدنه و سقف سوله ها و سالن ها کاربرد دارد.+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 1
منتشر نشده : 0
 
ir
+0
unlike
-0
عصر آهن ۹۸/۰۴/۱۰ - ۰۵:۲۵
پاسخ
comments یه سایت هم هست با نام عصر آهن به صورت مارکت پلیس و بازار اینترنتی که بستری آنلاین است که فعالان صنعت آهن و فولاد اعم از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان را به صورت امن، سریع و رایگان به یکدیگر مرتبط می سازد و خریداران می توانند با بهره گیری از بروزترین قیمت ها و آخرین اخبار بازار آهن، محصولات خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.