۰
۰
نسخه چاپی

مکالمات روزمره آلمانی pdf

مکالمات روزمره آلمانی pdf
به گزارش اطلاع نیوز

مکالمات روزمره آلمانی شامل عبارات و کلماتی است که بسیار کاربردی هستند و به طور مکرر استفاده می‌شوند. تسلط بر جملات کلیدی زبان آلمانی و یادگیری این جملات به ویژه قبل از سفر، گامی ضروری است که برای هر مسافر لازم است.
در ابتدای مسیر یادگیری زبان آلمانی، آشنایی با اصول اولیه و جملات روزمره آن، امری حیاتی است. تسلط بر این عبارات به شما کمک می کند تا به راحتی با افراد مختلف ارتباط برقرار کرده و روابط دوستانه ای ایجاد کنید. در این مقاله، به بررسی تعدادی از جملات روزمره کاربردی در زبان آلمانی می پردازیم. با ما همراه باشید!

دانلود فایل pdf مکالمات روزمره آلمانی

اگر به دنبال یادگیری و آموزش زبان آلمانی هستید می‌توانید با دانلود فایل pdf مکالمات روزمره آلمانی، علاوه بر یادگیری لغات مهم، عبارات روزمره آلمانی را در قالب این فایل همراه خود داشته باشید.
دانلود فایل PDF مکالمات رایج زبان آلمانی  *************
شما می‌توانید با تمرکز بر عبارات روزمره، به سرعت به یادگیری زبان آلمانی مشغول شوید. این فایل شامل طیف وسیعی از عبارات رایج است که می‌توانید به راحتی دانلود کرده و آن را مطالعه کنید. در صورت عدم آشنایی با معنی کلمه‌ای خاص، می‌توانید از گوگل ترنسلیت یا اپلیکیشن‌های ترجمه استفاده کنید و علاه بر معنی لغات به فارسی با تلفظ صحیح آن ها نیز آشنا شوید. 

مکالمات روزمره آلمانی pdf

رایج‌ترین مکالمات روزمره زبان آلمانی

با یادگیری جملات کاربردی زبان آلمانی علاوه بر اینکه می‌توانید با مردم آلمانی زبان ارتباط بگیرید، از سفر خود لذت بیشتری برده و کمترین دغدغه را برای انجام امور داشته باشید.
جملاتی که هنگام خرید کردن به کار می‌برید، زمانی که به دنبال آدرس هستید، وقتی می‌خواهید اتاق خود را در هتل عوض کنید، زمانی که می‌خواهید در رستوران غذا سفارش دهید یا وقتی که می‌خواهید تاکسی بگیرید، جملات رایج به کمک شما می‌آیند تا بتوانید نیازهای اولیه خود را تامین کنید. در ادامه رایج‌ترین مکالمات روزمره زبان آلمانی برای شما آورده شده است:
 

آلمانی

فارسی

تلفظ (آلمانی)

Guten Tag

سلام (روز بخیر)

گو-تن تاک

Guten Morgen

صبح بخیر

گو-تن مور-گن

Guten Abend

عصر بخیر

گو-تن آ-بِنت

Auf Wiedersehen

خداحافظ

آو-فِه-دِر-زِه-ن

Tschüss

خداحافظ (غیررسمی)

چو-س

Bitte

لطفا

بی-ته

Danke schön

ممنون

دان-که شُن

Gern geschehen

خواهش میکنم

گِرن گِشِهن

Entschuldigung

ببخشید

اِنت-شُل-دی-گُنگ

Ja

بله

یا

Nein

نه

ناین

Wie geht es Ihnen?

حالتان چطور است؟

وی گِت اِس اِینِن؟

Gut, danke.

خوبم، ممنون.

گو-ت، دان-که.

Wie heißt du? (غیررسمی)

اسمت چیه؟

وی هایس-ت دو؟

Wie heißen Sie? (رسمی)

اسم شما چیه؟

وی های-سن زی؟

Ich heiße ...

اسم من ... است

ایخ های-سه ...

Woher kommen Sie?

اهل کجا هستید؟

وو-هِر کو-من زی؟

Ich komme aus ...

اهل ... هستم

ایخ کو-مه اوس ...

Sprechen Sie Englisch?

انگلیسی صحبت می کنید؟

اشپ-رِخن زی انگ-لیش؟

Ja, ich spreche ein bisschen Englisch.

بله، کمی انگلیسی صحبت می کنم.

یا، ایخ اشپ-رِخه ااین بیس-خن انگ-لیش.

Nein, ich spreche kein Englisch.

نه، انگلیسی صحبت نمی کنم.

ناین، ایخ اشپ-رِخه کاین انگ-لیش.

Können Sie mir helfen?

می توانید به من کمک کنید؟

کو-نن زی می-ر هِلفِن؟

Wo ist die Toilette?

توالت کجاست؟

وو اِست دی توآلِته؟

Wie viel kostet das?

چقدر است؟

وی فیل کاستِت داس؟

Ich hätte gerne ...

من ... می خواهم

ایخ ها-ته گِر-نه ...

Haben Sie ...?

... دارید؟

ها-بن زی ...؟

Rechnung

صورت حساب

رِخ-نُنگ

Speisekarte

منو

اشپای-زه-کار-ته

مکالمات روزمره آلمانی در سیستم حمل و نقل

جملات زیر می‌تواند برای مکالمه آلمانی در هنگام استفاه از قطار یا مترو کابردی باشد:

آلمانی

فارسی

تلفظ (آلمانی)

بلیط

Ticket

تیکِت

ایستگاه

Bahnhof

بان-هوف

سکوی قطار

Gleis

گلا-یس

قطار

Zug

تسوگ

مترو

U-Bahn

اُو-بان

اتوبوس

Bus

بُس

مسیر

Richtung

ریش-توנג

ساعت حرکت

Abfahrtszeit

آب-فارتس-تسایت

ساعت رسیدن

Ankunftszeit

آن-کونف-تسایت

تأخیر

Verspätung

فِر-شپَت-اُنگ

لغو

Ausfall

اوس-فال

بستن درب ها

Türen schließen

تو-رِن شلِیسِن

باز شدن درب ها

Türen öffnen

تو-رِن اُفنِن

ورود ممنوع

Zutritt verboten

تسو-تریت فِر-بو-تن

خروج اضطراری

Notausgang

نو-تآوس-گَنگ

کنترل بلیط

Fahrkartenkontrolle

فار-کار-تن-کن-ترو-له

بلیط شما معتبر نیست

Ihr Ticket ist ungültig

ایر تیکِت اِست اُون-گُل-تیگ

جریمه

Bußgeld

بُوس-گِلت

کمک

Hilfe

هیل-فه

آیا می توانید به من کمک کنید؟

Können Sie mir helfen?

کو-نن زی می-ر هِلفِن؟

متشکرم

Danke schön

دان-که شُن

ببخشید

Entschuldigung

اِنت-شُل-دی-گُنگ

معذرت می خواهم

Entschuldigung, bitte

اِنت-شُل-دی-گُنگ، بی-ته

مکالمات روزمره آلمانی pdf

مکالمات مربوط به آدرس پرسیدن

پرسیدن آدرس یکی از رایج‌ترین تعاملاتی است که میان افراد و به ویژه مسافران به وجود می‌آید. یادگیری مکالمات روزمره آلمانی برای پرسیدن آدرس به شما کمک می‌کند تا زمانی که می‌خواهید از مکانی به مکان دیگر بروید بتوانید به راحتی با افراد آلمانی زبان ارتباط گرفته و مسیر درست را پیدا کنید. یادگیری این جملات هنگام بازدید از مکان‌های دیدنی و رفت و آمدهای داخل شهری قابل استفاده است. 
 

آلمانی

فارسی

تلفظ (آلمانی)

Wo ist...?

... کجاست؟

وو اِست ...؟

Entschuldigung, wo ist...?

ببخشید، ... کجاست؟

اِنت-شُل-دی-گُنگ، وو اِست ...؟

Können Sie mir bitte sagen, wo ... ist?

می توانید لطفاً بگویید ... کجاست؟

کو-نن زی می-ر بی-ته زا-گن، وو ... اِست؟

Wie komme ich am besten nach...?

بهترین راه برای رسیدن به ... چیست؟

وی کو-مه ایخ ام بِس-تن ناخ ...؟

Ist es weit bis...?

تا ... خیلی راه است؟

اِست اِس وای-ت بیس ...؟

Wie lange dauert es, bis ich nach ... komme?

چقدر طول می کشد تا به ... برسم؟

وی لانگِه داو-اِرت اِس، بیس ایخ ناخ ... کو-مه؟

Gehen Sie geradeaus.

مستقیم بروید.

گِهِن زی گِرا-دِاوس.

Biegen Sie rechts ab.

به سمت راست بپیچید.

بی-گن زی رِخ-تس آب.

Biegen Sie links ab.

به سمت چپ بپیچید.

بی-گن زی لینکس آب.

Die nächste Haltestelle ist ...

ایستگاه بعدی ... است.

دی نَک-سته هالتِه-شِتِله اِست ...

Sie müssen die nächste Straße links abbiegen.

باید در خیابان بعدی به سمت چپ بپیچید.

زی مو-سن دی نَک-سته شتِرا-سه لینکس آب-بی-گن.

Nehmen Sie die U-Bahn Linie ...

خط مترو ... را سوار شوید.

نِه-من زی دی اُو-بان لینی-ه ...

Der Bus ... fährt in diese Richtung.

اتوبوس ... به این سمت می رود.

دِر بُس ... فِرِت این دِی-زه ریش-توנג.

جملات کاربردی زبان آلمانی در هتل 

با اینکه اکثر هتل‌ها در شهرهای بزرگ آلمان می‌توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند اما دانستن زبان آلمانی و درخواست کردن از مسئولین هتل می‌تواند به داشتن ارتباط بهتر کمک کرده و صمیمیت بیشتری ایجاد کند که این ارتباط اقامت خوشی را برای شما رقم بزند. در اینجا برخی از جملات رایج در هتل‌ها را برای راحتی بیشتر آورده‌ایم.

آلمانی

فارسی

تلفظ (آلمانی)

Anreise

ورود

آن-رای-زه

Abreise

خروج

آب-رای-زه

Ich habe eine Reservierung.

من رزرو دارم.

ایخ ها-به اِینَه رِزِر-وا-سیون.

Auf den Namen ...

به نام ...

آوف دن نا-من ...

Kann ich mein Gepäck abgeben?

می توانم چمدانم را تحویل دهم؟

کان ایخ ماین گِپَک آب-گِبن؟

Wo ist mein Zimmer?

اتاق من کجاست؟

وو اِست ماین تسیم-ر؟

Kann ich den Schlüssel haben?

می توانم کلید را داشته باشم؟

کان ایخ دن شلِس-ل ها-بن؟

Der Schlüssel funktioniert nicht.

کلید کار نمی کند.

دِر شلِس-ل فونک-تسیو-نِرْت نیشت.

Haben Sie WLAN im Hotel?

در هتل وای فای دارید؟

ها-بن زی وَ-لاَن ایم هو-تِل؟

Das WLAN funktioniert nicht.

وای فای کار نمی کند.

داس وَ-لاَن فونک-تسیو-نِرْت نیشت.

Wo finde ich ein Restaurant?

کجا می توانم رستوران پیدا کنم؟

وو فین-دِه ایخ اِین رِس-تو-ران؟

Um wieviel Uhr wird das Frühstück serviert?

صبحانه چه ساعتی سرو می شود؟

اوم وی-فیل اوی-ر وی-رْد داس فْرُو-شْتُکْ گِزِر-فیِرْت؟

Kann ich etwas zu essen bestellen?

می توانم چیزی برای خوردن سفارش دهم؟

کان ایخ اِtwas تسو اش-سن بِش-تِلن؟

Ich möchte gerne ein Taxi zum Flughafen bestellen.

می خواهم یک تاکسی به فرودگاه رزرو کنم.

ایخ مو-خْتِه گِر-نه اِین تاکسی تسوم فْلُوْگ-ها-فِن بِش-تِلن.

Wann kann ich auschecken?

چه ساعتی می توانم از هتل خارج شوم؟

وان کان ایخ اوس-چِکِن؟

Wo finde ich die Rezeption?

پذیرش کجاست؟

وو فین-دِه ایخ دی رِتsep-تسیون؟

Vielen Dank für alles.

ممنون از همه چیز.

فی-لن دانک فو-ر آلِس.

Rezeption

پذیرش

رِتsep-تسیون

Einchecken

ورود به هتل

آین-چِکِن

Auschecken

خروج از هتل

اوس-چِکِن

Zimmer

اتاق

تسیم-ر

Schlüssel

کلید

شلِس-ل

Bett

تخت

بِت

Frühstück

صبحانه

فِرو-شِت-شُک

Badezimmer

حمام

با-دِه-تسیم-ر

Dusche

دوش

دُو-شه

Handtuch

حوله

هانت-توخ

Klo

توالت

کلو

WLAN

وای فای

وَ-لاَن

Passwort

رمز عبور

پاس-وُرت

Fernseher

تلویزیون

فِر-ن-زِه-ر

Klimaanlage

تهویه مطبوع

کلی-ما-آن-لا-گه

Mini bar

مینی بار

می-نی بار

Safe

گاوصندوق

زای-فِه

Wäscherei

خشکشویی

وَشِر-آی

Rechnung

صورتحساب

رِخ-نُنگ

Bezahlen

پرداخت کردن

بِتسا-لن

Bar

بار

بار

Restaurant

رستوران

رِس-تو-ران

Speisekarte

منو

اشپای-زه-کار-ته

مکالمات روزمره آلمانی pdf

مکالمات روزمره آلمانی در رستوران

اگر برای تفریح یا کار به کشور آلمان سفر کرده‌ای و یا در این کشور سکونت دارید، دانستن عبارات کاربردی در رستوران بسیار مفید است. این عبارات به شما کمک می‌کند تا به راحتی سفارش خود را ثبت کنید و از لحظات خود لذت ببرید. در جدول زیر عبارات مهم و مکالمات روزمره آلمانی در رستوران آورده شده است. 
 

آلمانی

فارسی

تلفظ (آلمانی)

Guten Tag, Tisch für ... Personen, bitte.

سلام، میز برای ... نفر، لطفا.

گو-تن تاک، تیش فو-ر ... پِر-زو-نِن، بی-ته.

Haben Sie freie Tische?

میز خالی دارید؟

ها-بن زی فرای-ه تیش-ه؟

Können wir die Speisekarte sehen?

می توانیم منو را ببینیم؟

کو-نن وی-ر دی اشپای-زه-کار-ته زِهِن؟

Was empfehlen Sie?

چه چیزی پیشنهاد می کنید؟

واس ام-پفِه-لِن زی؟

Ich hätte gerne ...

من ... می خواهم.

ایخ ها-ته گِر-نه ...

Haben Sie ...?

... دارید؟

ها-بن زی ...؟

Ist das Gericht vegetarisch/vegan?

این غذا گیاهی/وگان است؟

اِست داس گِریخت فِگِتار-یش/فِگان؟

Kann ich bitte etwas Wasser bestellen?

می توانم لطفاً کمی آب سفارش دهم؟

کان ایخ بی-ته اِtwas va-سَر بِش-تِلن؟

Darf es noch etwas sein?

می توانم چیز دیگری برایتان بیاورم؟

دارف اِس نوخ اِtwas زاین؟

Die Rechnung, bitte.

صورتحساب، لطفا.

دی رِخ-نُنگ، بی-ته.

Kann ich getrennt zahlen?

می توانم جداگانه حساب کنم؟

کان ایخ گِتْرِنت زالن؟

Vielen Dank, es hat gut geschmeckt.

ممنون، خیلی خوشمزه بود.

فی-لن دانک، اِس هات گو-ت گِشْمِکِت.

Auf Wiedersehen!

خداحافظ!

آو-فِه-دِر-زِه-ن!

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.